Άρθρα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Χρησιμότητα των Επαναλαμβανόμενων Καλλιεργειών Αίματος στην Αντιμετώπιση των Βακτηριαιμικών Επεισοδίων

Utility of Repeated Blood Cultures in the Management of Bacteremic Episodes Οι καλλιέργειες αίματος είναι συχνή εξέταση στην αξιολόγηση ευρέως φάσματος...

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Αντιπηκτικά Μη Ανταγωνιστές της Βιταμίνης Κ από του Στόματος Έναντι της Βαρφαρίνης: Αξιολόγηση Οφέλους και Βλάβης

Non-Vitamin K Oral Anticoagulant versus Warfarin: Benefit and Harm Οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ είναι τα αντιπηκτικά εκλογής για ασθενείς με κολπική...