Home » Ουροθηλιακός Καρκίνος Ανώτερης Αποχετευτικής Μοίρας Ουροποιητικού Συστήματος – Upper Tract Urothelial Cancer, UTUC
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Ουροθηλιακός Καρκίνος Ανώτερης Αποχετευτικής Μοίρας Ουροποιητικού Συστήματος – Upper Tract Urothelial Cancer, UTUC

Εισαγωγή

Οι ουροθηλιακοί καρκίνοι αποτελούν την 6η συχνότερη κακοήθεια στις ανεπτυγμένες χώρες1. Εντοπίζονται στο κατώτερο ουροποιητικό σύστημα (ουροδόχος κύστη, ουρήθρα) ή/και στην ανώτερη αποχετευτική οδό (νεφρική πύελος, κάλυκες, ουρητήρας).

Το ουροθήλιο αποτελεί την εσωτερική πολυστοιβάδα μεταβατικού επιθηλίου του τοιχώματος της κύστης, των ουρητήρων και της νεφρικής πυέλου, εξωτερικά του χορίου. Τα μεταβατικά επιθηλιακά κύτταρα του ουροποιητικού συστήματος έχουν στρογγυλό πυρήνα με άφθονο κυτταρόπλασμα και ποικίλουν σε σχήμα. Αν απορροφήσουν πολύ νερό γίνονται στρογγυλά ή αχλαδοειδή, ενώ αν απορροφήσουν λίγο νερό γίνονται επίπεδα, όπως τα πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα.

Ο ρόλος του ελαστικού αυτού επιθηλίου είναι ρυθμιστικός όσον αφορά ερεθίσματα όπως η διάταση κατά τη διάρκεια της πλήρωσης και η σύσπαση κατά την κένωση.

Στατιστικά Στοιχεία UTUC

 • Το 95% των όγκων της νεφρικής πυέλου, των καλύκων και του ουρητήρα είναι από μεταβατικό επιθήλιο.
 • 60% των περιπτώσεων είναι διηθητικοί κατά την διάγνωση.6
 • Άνδρες : Γυναίκες 3:1
 • Εμφανίζονται συνήθως στην 7η με 8η δεκαετία της ζωής.7
 • Μέση ηλικία διάγνωσης: 65 έτη.7
 • Οι όγκοι του πυελοκαλυκικού συστήματος είναι περίπου διπλάσιοι σε συχνότητα σε σχέση με όγκους του ουρητήρα.4
 • Στο 17% των περιπτώσεων συνυπάρχει καρκίνος της κύστης.5
 • Στο 11-36% των περιπτώσεων συνυπάρχει καρκίνωμα in situ.2
 • 22-47% πιθανότητα υποτροπής UTUC στην ουροδόχο κύστη.

Αιτιοπαθογένεια

Ο σημαντικότερος αιτιολογικός παράγοντας του καρκίνου της ανώτερης αποχετευτικής μοίρας είναι το κάπνισμα8-12.

Άλλοι παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί είναι η μακροχρόνια έκθεση σε χημικούς παράγοντες (αρωματικές αμίνες κ.α.), οι χρόνιες λοιμώξεις (όπως εκείνες που σχετίζονται με τη λιθίαση και την απόφραξη) και η κληρονομικότητα.

Η υπερβολική κατανάλωση αναλγητικών φαρμάκωνόπως η φαινακετίνη, η ακεταμινοφαίνη οδηγεί πιθανά στην ανάπτυξη χρόνιας διάμεσης νεφρίτιδας (νεφροπάθειας από αναλγητικά), η οποία σχετίζεται με την ανάπτυξη καρκίνου της αποχετευτικής μοίρας.

Η Βαλκανική νεφροπάθεια, μια μορφή χρόνιας διάμεσης νεφρίτιδας, σχετίζεται με την ανάπτυξη πολλαπλών ή και αμφοτερόπλευρων καρκινωμάτων που όμως είναι συνήθως χαμηλής κακοήθειας. Πιστεύεται ότι οφείλεται στην κατανάλωση αριστολοχικού οξέος που προέρχεται από το φυτό aristolochia clematitis15-21.

Μια άλλη αιτία που σχετίζεται με τη νόσο είναι τα αυξημένα επίπεδα αρσενικού στο πόσιμο νερό.13,14

Τέλος, 10-20% των ασθενών πάσχουν από την κληρονομική μορφή της νόσου (Lynch syndrome).

Διάγνωση

Η διάγνωση του ουροθηλιακού καρκίνου της ανώτερης αποχετευτικής μοίρας (UTUC) μπορεί να είναι τυχαία ή να σχετίζεται με συμπτώματα. Το πιο κοινό σύμπτωμα είναι η ορατή ή μη ορατή αιματουρία (70-80%).22,23 Πόνος στην οσφύ λόγω αιμοπηγμάτων ή ενδοαυλικής απόφραξης από τον όγκο εμφανίζεται περίπου στο 20-32% των περιπτώσεων. Ασθενείς με συστηματικά συμπτώματα (ανορεξία, απώλεια Σ.Β., κόπωση, πυρετός, βήχας κ.ά.) θα πρέπει να ελέγχονται για μεταστατική νόσο, που σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση.24

Η διάγνωση UTUC βασίζεται:

 • σε απεικονιστικές μεθόδους
 • στην κυτταρολογική ούρων
 • στη διαγνωστική ουρητηροσκόπηση

Η αξονική τομογραφία έχει τη μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια από όλες τις υπάρχουσες απεικονιστικές μεθόδους25.

Πρόγνωση

Πολλοί προγνωστικοί παράγοντες έχουν εντοπιστεί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαστρωμάτωση του κινδύνου των ασθενών. Αυτοί διακρίνονται σε παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή και σε παράγοντες που σχετίζονται με τον όγκο. Συνυπολογίζονται για την επιλογή της καταλληλότερης τοπικής θεραπείας (ριζική έναντι συντηρητικής) καθώς και για την αναγκαιότητα περιεγχειρητικής συστηματικής θεραπείας.

Παράγοντες που Σχετίζονται με τον Ασθενή (Patient-Related Factors)

• Προχωρημένη ηλικία27,28

• Αφρικανική φυλή26

• Έκθεση σε καπνό29-32

• Καθυστέρηση χειρουργείου > 3 μήνες33-37

• Συννοσηρότητα (ASA Score)38,39

• Παχυσαρκία (BMI > 30)40

• Συστηματικά συμπτώματα

• Επηρεασμένη νεφρική λειτουργία43,45

• Λόγος ουδετερόφιλων προς λεμφοκύτταρα41-44

Παράγοντες που Σχετίζονται με τον Όγκο (TumorRelated Factors)

• Στάδιο

• Βαθμός διαφοροποίησης

• Θέση και μέγεθος όγκου46,47

• Ιστολογικός τύπος48

• Υδρονέφρωση

• Συνύπαρξη καρκινώματος in situ62,63

• Διήθηση λεμφαδένων49-52

• Λεμφαγγειακή διήθηση53-55

• Χειρουργικά όρια56

• Νέκρωση όγκου57,58

• Αρχιτεκτονική όγκου59-61

Ταξινόμηση Κινδύνου

Είναι απαραίτητο να γίνει ταξινόμηση κινδύνου των ασθενών με UTUC, ώστε να εντοπιστούν οι ασθενείς που είναι ιδανικοί για χειρουργική διατήρησης νεφρού.

 • Χαμηλού Κινδύνου UTUC (απαραίτητη η παρουσία όλων των παραγόντων)
 • Μονήρης βλάβη
 • Μέγεθος όγκου < 1 cm
 • Low grade κυτταρολογική
 • Low grade βιοψία
 • Χωρίς διήθηση στην αξονική ουρογραφία
 • Υψηλού Κινδύνου UTUC (παρουσία έστω και ενός παράγοντα)
 • Υδρονέφρωση
 • Μέγεθος όγκου > 1 εκατοστό
 • High grade κυτταρολογική
 • High grade βιοψία
 • Πολυεστιακή νόσος
 • Ιστορικό κυστεκτομής για καρκίνο κύστης
 • Ιστολογικός υπότυπος

Θεραπεία

Η θεραπεία εκλογής για τους όγκους της ανώτερης αποχετευτικής οδού  είναι η ριζική νεφροουρητηρεκτομή (RNU), δηλαδή η αφαίρεση του νεφρού, του ουρητήρα και ενός τμήματος της ουροδόχου κύστης που περιέχει το τελικό άκρο του ουρητήρα.
Σε ειδικές περιπτώσεις (πολύ μικροί όγκοι, μονήρεις, με καλή διαφοροποίηση), αντί της ριζικής θεραπείας μπορεί να επιλεγεί μια πιο συντηρητική αντιμετώπιση. Η ενδοσκοπική αντιμετώπιση είτε με ανιούσα προσέγγιση δια του ουρητήρα, είτε με κατιούσα προσέγγιση, δια του νεφρού, περιλαμβάνει την εκτομή του όγκου με laser και ταυτόχρονη διατήρηση του νεφρού και του ουρητήρα. Εφόσον επιλεγεί αυτή η μέθοδος, είναι απαραίτητη η στενή μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς για αποφυγή πιθανής υποτροπής.

Θεραπεία Εντοπισμένης Νόσου

 • Χειρουργική Διατήρησης Δεφρού

Η χειρουργική διατήρησης νεφρού σε χαμηλού κινδύνου UTUC αφορά σε τεχνικές διατήρησης του ανώτερου ουροποιητικού. Επιλέγεται σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, καθώς και σε ασθενείς με μονήρη νεφρό. Επίσης, μπορεί να συζητηθεί σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου με λειτουργικό αντίπλευρο νεφρό.

Οι τεχνικές διατήρησης του νεφρού σε χαμηλού κινδύνου ασθενείς πιθανώς οδηγούν σε αποφυγή της νοσηρότητας που σχετίζεται με το ανοιχτό ριζικό χειρουργείο, χωρίς να διακυβεύονται τα ογκολογικά αποτελέσματα και η νεφρική λειτουργία. [64]

Η έγχυση BCG ή mitomycin C στο ανώτερο ουροποιητικό μέσω διαδερμικής νεφροστομίας ή μέσω ουρητηρικού καθετήρα είναι τεχνικά εφικτή μετά από χειρουργική διατήρησης νεφρού ή για την θεραπεία καρκινώματος in situ. [65,66]

 • Ριζική Νεφροουρητηρεκτομή (RNU)

Η ανοικτή RNU με αφαίρεση του bladder cuff αποτελεί την θεραπεία εκλογής των high-risk όγκων, ανεξάρτητα της θέσης του όγκου.

RNU πρέπει να γίνεται στις παρακάτω καταστάσεις:

 • Απεικονιστική υποψία διήθησης από UTUC
 • High-grade όγκους (κυτταρολογική ούρων)
 • Πολυεστιακότητα (με δύο λειτουργικούς νεφρούς)
 • Μη διηθητικοί, αλλά μεγάλοι όγκοι (> 1 cm)

Θεραπεία Προχωρημένης/Μεταστατικής Νόσου

 • Ριζική Νεφροουρητηρεκτομή

Ο ρόλος του RNU στη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό UTUC διερευνήθηκε πρόσφατα σε αρκετές μελέτες67-70. Αν και τα στοιχεία παραμένουν πολύ περιορισμένα, η RNU μπορεί να σχετίζεται με όφελος για το CSS και το OS σε επιλεγμένους ασθενείς, ειδικά σε εκείνους που είναι αρκετά κατάλληλοι για να λάβουν χημειοθεραπεία με βάση τη σισπλατίνη68,69. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα οφέλη μπορεί να περιορίζονται σε εκείνους τους ασθενείς με μία μόνο μετάσταση69.

 • Μεταστασεκτομή

Δεν υπάρχει ειδική μελέτη που να υποστηρίζει το ρόλο της μεταστασεκτομής σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο. Ωστόσο, αρκετές αναφορές, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ασθενών με UTUC όσο και με καρκίνο της ουροδόχου κύστης, πρότειναν ότι η εκτομή των μεταστατικών βλαβών θα μπορούσε να είναι ασφαλής και ογκολογικά ευεργετική σε επιλεγμένους ασθενείς με προσδόκιμο ζωής άνω των 6 μηνών [71-73]. Σε ασθενείς με μεταστάσεις που περιορίζονται σε πνευμονικούς και/ή λεμφαδένες, των οποίων η νόσος ανταποκρίθηκε στη συστηματική χημειοθεραπεία, η μεταστασεκτομή μπορεί να βελτιώσει τα ογκολογικά αποτελέσματα σε μεμονωμένες περιπτώσεις [74]. Ωστόσο, ελλείψει δεδομένων από RCTs, οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται σε ατομική βάση και η απόφαση για τη διενέργεια μεταστασεκτομής (χειρουργικά) θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από μια κοινή διαδικασία λήψης αποφάσεων με τον ασθενή.

Συστηματικές Θεραπείες

Τα UTUC συνήθως δεν απαντούν στην ακτινοθεραπεία παρ’ ότι έχει αναφερθεί ότι αυτή μπορεί να μειώσει τις υποτροπές και να βελτιώσει την επιβίωση. Συστηματική χημειοθεραπεία με βάση τη σισπλατίνη  χορηγείται σε ασθενείς με μεταστατική νόσο.

 • Η συνδυασμένη χημειοθεραπεία με σισπλατίνη αποτελεί θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με προχωρημένη ή μεταστατική νόσο, ικανούς να λάβουν τη θεραπεία.
 • Η συνδυασμένη χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα (Cisplatin) μπορεί να βελτιώσει τη διάμεση επιβίωση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Siegel RL, Miller KD, Fuchs HE, Jemal A. Cancer Statistics, 2021. CA Cancer J Clin, 2021; 71: 7-33.
 2. Soria F, Shariat SF, Lerner SP, et al. Epidemiology, diagnosis, preoperative evaluation and prognostic assessment of upper-tract urothelial carcinoma (UTUC). World J Urol, 2017; 35: 379-387.
 3. Almås B, Halvorsen OJ, Johannesen TB, Beisland C. Higher than expected and significantly increasing incidence of upper tract urothelial carcinoma. A population-based study. World J Urol, 2021; 39: 3385-3391.
 4. Green DA, Rink M, Xylinas E, et al. Urothelial carcinoma of the bladder and the upper tract: disparate twins. J Urol, 2013; 189: 1214-1221.
 5. Cosentino M, Palou J, Gaya JM, et al. Upper urinary tract urothelial cell carcinoma: location as a predictive factor for concomitant bladder carcinoma. World J Urol, 2013; 31: 141-145.
 6. Margulis V, Shariat SF, Matin SF, et al. Outcomes of radical nephroureterectomy: a series from the Upper Tract Urothelial Carcinoma Collaboration. Cancer, 2009; 115: 1224-1233.
 7. Shariat SF, Favaretto RL, Gupta A, et al. Gender differences in radical nephroureterectomy for upper tract urothelial carcinoma. World J Urol, 2011; 29: 481-486.
 8. Colin P, Koenig P, Ouzzane A, et al. Environmental factors involved in carcinogenesis of urothelial cell carcinomas of the upper urinary tract. BJU Int, 2009; 104: 1436-1440.
 9. Dickman KG. Epidemiology and Risk Factors for Upper Urinary Urothelial Cancers, In: Upper Tract Urothelial Carcinoma. 2015, Springer: New York, NY, USA.
 10. McLaughlin JK, Silverman DT, Hsing AW, et al. Cigarette smoking and cancers of the renal pelvis and ureter. Cancer Res 1992; 52: 254-257.
 11. Crivelli JJ, Xylinas E, Kluth LA, et al. Effect of smoking on outcomes of urothelial carcinoma: a systematic review of the literature. Eur Urol, 2014; 65: 742-754.
 12. Chen CH, Chiou HY. Arsenics and urothelial carcinoma. In: Health Hazards of Environmental Arsenic Poisoning from Epidemic to Pandemic, Chen C.J., Editor. 2011, World Scientific: Taipei.
 13. López JF, Fernández MI, Coz LF. Arsenic exposure is associated with significant upper tract urothelial carcinoma health care needs and elevated mortality rates. Urol Oncol, 2020; 38: 638.e7-638.e13.
 14. Grollman AP. Aristolochic acid nephropathy: Harbinger of a global iatrogenic disease. Environ Mol Mutagen, 2013; 54: 1-7.
 15.  National Toxicology Program. Aristolochic acids. Rep Carcinog, 2011. 12: 45-49.
 16. Cosyns JP. Aristolochic acid and ‘Chinese herbs nephropathy’: a review of the evidence to date. Drug Saf, 2003; 26: 33-48.
 17. Rosenquist TA, Grollman AP. Mutational signature of aristolochic acid: Clue to the recognition of a global disease. DNA Repair (Amst), 2016; 44: 205-211.
 18. Jelaković B, Karanović S, Vuković-Lela I, et al. Aristolactam-DNA adducts are a biomarker of environmental exposure to aristolochic acid. Kidney Int, 2012. 81: 559-567.
 19. Chen CH, Dickman KG, Moriya M, et al. Aristolochic acid-associated urothelial cancer in Taiwan. Proc Natl Acad Sci U S A, 2012; 109: 8241-8246.
 20. Nortier JL, Martinez MC, Schmeiser HH, et al. Urothelial carcinoma associated with the use of a Chinese herb (Aristolochia fangchi). N Engl J Med, 2000. 342: 1686-1692.
 21. Inman BA, Tran VT, Fradet Y, Lacombe L. Carcinoma of the upper urinary tract: predictors of survival and competing causes of mortality. Cancer, 2009; 115: 2853-2862.
 22. Cowan NC. CT Urography for hematuria. Nat Rev Urol, 2012; 9: 218-226.
 23. Baard J, Cormio L, Cavadas V, et al. Contemporary patterns of presentation, diagnostics and management of upper tract urothelial cancer in 101 centres: the Clinical Research Office of the Endourological Society Global upper tract urothelial carcinoma registry. Curr Opin Urol, 2021; 31: 354-362.
 24. Cowan NC, Turney BW, Taylor NJ, et al. Multidetector computed tomography urography for diagnosing upper urinary tract urothelial tumor. BJU Int, 2007; 99: 1363-1370.
 25. Janisch F, Shariat SF, Baltzer P, et al. Diagnostic performance of multidetector computed tomographic (MDCTU) in upper tract urothelial carcinoma (UTUC): a systematic review and meta-analysis. World J Urol, 2020; 38: 1165-1170.
 26. Singla N, Fang D, Su X, et al. A Multi-Institutional Comparison of Clinicopathological Characteristics and Oncologic Outcomes of Upper Tract Urothelial Carcinoma in China and the United States. J Urol, 2017; 197: 1208-1213.
 27. Kim HS, Jeong CW, Kwak C, et al. Association between demographic factors and prognosis in urothelial carcinoma of the upper urinary tract: a systematic review and meta-analysis. Oncotarget, 2017; 8: 7464-7476.
 28. Ruvolo CC, Nocera L, Stolzenbac LF, et al. Incidence and Survival Rates of Contemporary Patients with Invasive Upper Tract Urothelial Carcinoma. Eur Urol Oncol, 2020; 4: 792-801.
 29. Simsir A, Sarsik B, Cureklibatir I, et al. Prognostic factors for upper urinary tract urothelial carcinomas: stage, grade, and smoking status. Int Urol Nephrol, 2011; 43: 1039-1045.
 30. Rink M, Xylinas E, Margulis V, et al. Impact of smoking on oncologic outcomes of upper tract urothelial carcinoma after radical nephroureterectomy. Eur Urol, 2013; 63: 1082-1090.
 31. Xylinas E, Kluth LA, Rieken M, et al. Impact of smoking status and cumulative exposure on intravesical recurrence of upper tract urothelial carcinoma after radical nephroureterectomy. BJU Int, 2014; 114: 56-61.
 32. Shigeta K, Kikuchi E, Abe T, et al. A Novel Risk-based Approach Simulating Oncological Surveillance After Radical Nephroureterectomy in Patients with Upper Tract Urothelial Carcinoma. Eur Urol Oncol, 2020; 3: 756-763.
 33. Sundi D, Svatek RS, Margulis V, et al. Upper tract urothelial carcinoma: impact of time to surgery. Urol Oncol, 2012; 30: 266-272.
 34. Gadzinski AJ, Roberts WW, Faerber GJ, J Stuart Wolf JS Jr. Long-term outcomes of immediate versus delayed nephroureterectomy for upper tract urothelial carcinoma. J Endourol, 2012; 26: 566-573.
 35. Lee JN, Kwon SY, Choi GS, et al. Impact of surgical wait time on oncologic outcomes in upper urinary tract urothelial carcinoma. J Surg Oncol, 2014; 110: 468-475.
 36. Waldert M, Karakiewicz PI, Raman JD, et al. A delay in radical nephroureterectomy can lead to upstaging. BJU Int, 2010; 105: 812-817.
 37. Xia L, Taylor BL, Pulido JE, Guzzo TJ. Impact of surgical waiting time on survival in patients with upper tract urothelial carcinoma: A national cancer database study. Urol Oncol, 2018; 36: 10.e15-10.e22.
 38. Berod AA, Colin P, Yates DR, et al. The role of American Society of Anesthesiologists scores in predicting urothelial carcinoma of the upper urinary tract outcome after radical nephroureterectomy: results from a national multi-institutional collaborative study. BJU Int, 2012; 110: E1035-1040.
 39. Carrion, A., et al. Carrion A, Huguet J, García-Cruz E, et al.  Intraoperative prognostic factors and atypical patterns of recurrence in patients with upper urinary tract urothelial carcinoma treated with laparoscopic radical nephroureterectomy. Scand J Urol, 2016; 50: 305-312.
 40. Ehdaie B, Chromecki TF, Lee RK, et al. Obesity adversely impacts disease specific outcomes in patients with upper tract urothelial carcinoma. J Urol, 2011; 186: 66-72.
 41. Dalpiaz O, M Pichler M, Mannweiler S, et al. Validation of the pretreatment derived neutrophil-lymphocyte ratio as a prognostic factor in a European cohort ;of patients with upper tract urothelial carcinoma. Br J Cancer, 2014. 110: 2531-2536.
 42. Vartolomei MD, Kimura S, Ferro M, et al. Is neutrophil-to-lymphocytes ratio a clinical relevant preoperative biomarker in upper tract urothelial carcinoma? A meta-analysis of 4385 patients. World J Urol, 2018; 36: 1019-1029.
 43. Mori K, Janisch F, Mostafaei H, et al. Prognostic value of preoperative blood-based biomarkers in upper tract urothelial carcinoma treated with nephroureterectomy: A systematic review and meta-analysis. Urol Oncol, 2020; 38: 315-333.
 44. Zheng Y, Chen Y, Chen J, et al. Combination of Systemic Inflammation Response Index and Platelet-toLymphocyte Ratio as a Novel Prognostic Marker of Upper Tract Urothelial Carcinoma After Radical Nephroureterectomy. Front Oncol, 2019; 9: 914.
 45. Xu H, Ai JZ, Tan P, et al. Pretreatment elevated fibrinogen level predicts worse oncologic outcomes in upper tract urothelial carcinoma. Asian J Androl, 2020; 22: 177-183.
 46. Yafi FA, Novara G, Shariat SF, et al. Impact of tumour location versus multifocality in patients with upper tract urothelial carcinoma treated with nephroureterectomy and bladder cuff excision: a homogeneous series without perioperative chemotherapy. BJU Int, 2012; 110: E7-13.
 47. Ouzzane A, Colin P, Xylinas E, et al. Ureteral and multifocal tumours have worse prognosis than renal pelvic tumours in urothelial carcinoma of the upper urinary tract treated by nephroureterectomy. Eur Urol, 2011; 60: 1258-1265.
 48. Mori K, Janisch F , Parizi MK, et al.  Prognostic Value of Variant Histology in Upper Tract Urothelial Carcinoma Treated with Nephroureterectomy: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Urol, 2020. 203: 1075-1084.
 49. Pelcovits A, Mueller-Leonhard C, Mega A, et al. Outcomes of upper tract urothelial carcinoma with isolated lymph node involvement following surgical resection: implications for multi-modal management. World J Urol, 2020; 38: 1243-1252.
 50. osentino M, Palou J, Gaya JM, et al. Prognostic value of extranodal extension and other lymph node parameters in patients with upper tract urothelial carcinoma. J Urol, 2012; 187: 845-851.
 51. Roscigno M, Brausi M, Heidenreich A, et al. Lymphadenectomy at the time of nephroureterectomy for upper tract urothelial cancer. Eur Urol, 2011; 60: 776-783.
 52. Raza SJ, Miller C, May A, et al. Lymph node density for stratification of survival outcomes with node positive upper tract urothelial carcinoma. Can J Urol, 2019; 26: 9852-9858.
 53. Kikuchi E, Margulis V, Karakiewicz PI, et al. Lymphovascular invasion predicts clinical outcomes in patients with node-negative upper tract urothelial carcinoma. J Clin Oncol, 2009; 27: 612-618.
 54. Novara G, Matsumoto K, Kassouf, W, et al. Prognostic role of lymphovascular invasion in patients with urothelial carcinoma of the upper urinary tract: an international validation study. Eur Urol, 2010; 57-71: 1064-1071.
 55.  Liu W, Sun L, Guan F, et al. Prognostic Value of Lymphovascular Invasion in Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma after Radical Nephroureterectomy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Dis Markers, 2019; 2019: 7386140.
 56. Colin P, Ouzzane A, Yates DR, et al. Influence of positive surgical margin status after radical nephroureterectomy on upper urinary tract urothelial carcinoma survival. Ann Surg Oncol, 2012; 19: 3613-3620.
 57. Zigeuner R, Shariat SF, Margulis V, et al. Tumour necrosis is an indicator of aggressive biology in patients with urothelial carcinoma of the upper urinary tract. Eur Urol, 2010; 57: 575-581.
 58. Seitz C, Gupta A, Shariat SF, et al. Association of tumor necrosis with pathological features and clinical outcome in 754 patients undergoing radical nephroureterectomy for upper tract urothelial carcinoma: an international validation study. J Urol, 2010; 184: 1895-1900.
 59. Remzi M, Haitel A, Margulis V, et al. Tumour architecture is an independent predictor of outcomes after nephroureterectomy: a multi-institutional analysis of 1363 patients. BJU Int, 2009; 103: 307-311.
 60. . Macroscopic sessile tumor architecture is a pathologic feature of biologically aggressive upper tract urothelial carcinoma. Urol Oncol, 2012; 30: 666-672.
 61. Liu HY, Chen YT, Huang SC, et al. The Prognostic Impact of Tumor Architecture for Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma: A Propensity Score-Weighted Analysis. Front Oncol, 2021; 11: 613696.
 62. Gao X, Ma Y, Chen G, et al. Concomitant carcinoma in situ as a prognostic factor in the upper tract urothelial carcinoma after radical nephroureterectomy: A systematic review and meta-analysis. Urol Oncol, 2020; 38: 574-581.
 63. Redrow GP, Guo CC, Brausi MA, et al. Upper Urinary Tract Carcinoma In Situ: Current Knowledge, Future Direction. J Urol, 2017; 197: 287-295.
 64. Seisen T, Peyronnet B, Dominguez-Escrig JL, et al. Oncologic Outcomes of Kidney-sparing Surgery Versus Radical Nephroureterectomy for Upper Tract Urothelial Carcinoma: A Systematic Review by the EAU Non-muscle Invasive Bladder Cancer Guidelines Panel. Eur Urol. 2016; 70: 1052-1068.
 65. Giannarini G, Kessler TM, Birkhäuser FD, et al. Antegrade perfusion with bacillus Calmette-Guerin in patients with non-muscleinvasive urothelial carcinoma of the upper urinary tract: who may benefit? Eur Urol, 2011; 60: 955-960.
 66. Dong F, Fu H, Shi X, et al. How do organ-specific metastases affect prognosis and surgical treatment for patients with metastatic upper tract urothelial carcinoma: first evidence from population-based data. Clin Exp Metastasis, 2017; 34: 467-477.
 67. Seisen T, Jindal T, Karabon P, et al. Efficacy of Systemic Chemotherapy Plus Radical Nephroureterectomy for Metastatic Upper Tract Urothelial Carcinoma. Eur Urol, 2017; 71: 714-718.
 68. Moschini M, Xylinas E, Zamboni S, et al. Efficacy of Surgery in the Primary Tumor Site for Metastatic Urothelial Cancer: Analysis of an International, Multicenter, Multidisciplinary Database. Eur Urol Oncol, 2020; 3: 94-101.
 69. Nazzani S, Preisser F, Mazzone E, et al. Survival Effect of Nephroureterectomy in Metastatic Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma. Clin Genitourin Cancer, 2019; 17: e602-e611.
 70. Siefker-Radtke AO, Walsh GL, Pisters LL, et al. Is there a role for surgery in the management of metastatic urothelial cancer? The M. D. Anderson experience. J Urol, 2004; 171: 145-148.
 71. Abe T, Shinohara N, Harabayashi T, et al. Impact of multimodal treatment on survival in patients with metastatic urothelial cancer. Eur Urol, 2007; 52: 1106-1113.
 72. Lehmann J, Suttmann H, Albers P, et al. Surgery for metastatic urothelial carcinoma with curative intent: the German experience (AUO AB 30/05). Eur Urol, 2009. 55: 1293-1299.
 73. Lemke E, Sahasrabudhe D, Guancial E, et al. The Role of Metastasectomy in Urothelial Carcinoma: Where Are We in 2020? Clin Genitourin Cancer, 2020. 18: e478-e483.

CMJ 2022; 5: 313-318