Home » Χρόνια Νεφρική Νόσος και Εμβόλια Γρίπης και Πνευμονιόκοκκου
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Χρόνια Νεφρική Νόσος και Εμβόλια Γρίπης και Πνευμονιόκοκκου

Chronic Kidney Disease and Flu and Pneumococcal Vaccination

Είναι γνωστό ότι οι χρόνιες νόσοι και ανοσοκαταστολή μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο της επίκτητου νόσου και/ή το προκύπτον αποτέλεσμα είναι σοβαρή νόσος όταν αυτή μπορεί να προληφθεί με το διατιθέμενο εμβόλιο. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό ότι αυτά τα άτομα με αυτές τις καταστάσεις να λαμβάνουν όλα εν είδη ρουτίνας τους συνιστώμενους εμβολιασμούς, όπως είναι οι χρονίως πάσχοντες από νεφρικές παθήσεις, εκτός εάν υπάρχουν αντενδείξεις.1

Άτομα με χρόνια νεφρική νόσο, όπως αυτοί στο στάδιο της προ-καθάρσεως (προοδευτική νεφρική ανεπάρκεια) και αυτοί με αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. Οι βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις είναι η κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας σε άτομα με χρόνια νεφρική νόσο ή αιτία που υποβάλλονται σε χρόνια κάθαρση. Άτομα με χρόνια νεφρική νόσο υπό κάθαρση μπορεί να έχουν ήπια ελλείματα της λειτουργίας των Τα κυττάρων και μπορεί η απάντηση στο εμβόλιο να είναι μικρότερη της ιδεώδους. Σε άτομα με νεφρωσικό σύνδρομο μπορεί να παρατηρηθεί απώλεια του αντισώματος στα ούρα.2,3

Είναι σημαντικό ο εμβολιασμός να γίνεται πρωίμως κατά την πορεία εξελίξεως της νεφρικής νόσου, ιδιαιτέρως εάν εξετάζεται η μεταμόσχευση και/ή μακράς διαρκείας ανοσοκατασταλτική θεραπεία.3

Η γνώση του εμβολιασμού είναι επιτακτική για την αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο, ειδικότερα δε όσον αφορά τα εμβόλια της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου.

Αντιγριπικό Εμβόλιο: Το CDC συνιστά όπως οποιοδήποτε άτομο ηλικίας 6 μηνών και μεγαλύτερο πρέπει να εμβολιάζεται κάθε χρόνο με το αντιγριπικό εμβόλιο, εκτός εάν αυτό αντενδείκνυται.1 Σε αντίθεση με αυτές τις συστάσεις, οι ασθενείς συχνά αρνούνται τον εμβολιασμό. Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο είναι αυξημένου κινδύνου όπως καταστούν βαρέως πάσχοντες, να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο και ακόμη να αποθάνουν εάν αυτοί μολυνθούν με την γρίπη. Υπάρχει αριθμός λόγων για αυτό:

 • Στη χρόνια νεφρική νόσο το ανοσολογικό σύστημα είναι ολιγότερο αποτελεσματικό εναντίον της γριπώδους λοιμώξεως, οπότε η ανάγκη είναι κατεσταλμένη.4
 • Η γρίπη προδιαθέτει σε λοίμωξη με πνευμονιόκοκκο, η οποία είναι ένας επιπρόσθετος παράγοντας κινδύνου για τους πάσχοντες από χρόνια νεφρική νόσο.5
 • Οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική νόσο είναι πιθανό να έχουν συχνά διαγνωσθέντες και μη διαγνωσθέντες παράγοντες κινδύνου οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν κακή έκβαση από τη λοίμωξη.6

Ο εμβολιασμός, κατά συνέπεια, είναι ένας απλός και πλέον αποτελεσματικός τρόπος για την προστασία εναντίον της γριπώδους λοιμώξεως. Σύμφωνα με το CDC στους πάσχοντες με χρόνια νεφρική νόσο, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με νεφρική κάθαρση, ο αντιγριπικός εμβολιασμός ελαττώνει τον αριθμό και τη βαρύτητα των γριπωδών λοιμώξεων και ελαττώνει επίσης τον αριθμό των νοσοκομειακών εισαγωγών και θανάτων.5,6

Το αντιγριπικό εμβόλιο θα πρέπει να χορηγείται ετησίως προ της ενάρξεως της γριπικής εποχής για άτομα ηλικίας 6 μηνών ή μεγαλύτερα υπό κάθαρση.1 Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και οι παρέχοντες φροντίδα υγείας θα πρέπει επίσης να εμβολιάζονται ετησίως για την ελάττωση μεταδόσεως στους υψηλού κινδύνου ασθενείς.1

Μετά τον εμβολιασμό παρατηρείται τέσσερις φορές αύξηση του τίτλου των αντισωμάτων εναντίον της γρίπης στο 50% των υπό κάθαρση ασθενών συγκριτικά με το 40% της ομάδας ελέγχου υγειών ατόμων και δεν έχουν αναφερθεί συστηματικές αντιδράσεις μετά τον εμβολιασμό στους υπό κάθαρση ασθενείς.1,3

Πνευμονιοκοκκικό Εμβόλιο : Οι ασθενείς με όλα τα στάδια της χρόνιας νεφρικής νόσου, συμπεριλαμβανομένων των υπό κάθαρση ασθενών και μεταμοσχευθέντες, είναι σε μεγάλο κίνδυνο για πνευμονιοκοκκική νόσο. Οι πάσχοντες από πνευμονιοκοκκική νόσο ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο είναι τρεις έως τέσσερις φορές πλέον βαρύτερα συγκριτικά με άλλους.7

Το πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PCV13 ή PPSV23) συνιστώνται για ασθενείς με διαταραχή της ανοσοανεπάρκειας.8 η Kidney Disease Improving Global Outcome (KDIGO)9 συνιστά όπως όλοι οι ενήλικες με ρυθμό σπειραματικής διήθησης (aGFR) <30ml/1,73m2και αυτοί με υψηλό κίνδυνο πνευμονιοκοκκικής νόσου (π.χ. νεφρωσικό σύνδρομο, σακχαρώδης διαβήτης ή αυτούς που λαμβάνουν ανοσοκαταστολή) θα πρέπει να εμβολιάζονται με το πολυδύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο εκτός εάν αντενδείκνυται και όλοι οι ενήλικες με χρόνια νεφρική νόσο που έχουν λάβει πνευμονιοκοκκικό εμβολιασμό θα πρέπει να επανεμβολιάζονται εντός 5 ετών.10 Το Center for Disease Control and Prevention (CDC) Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP 2014)11 συνιστούν τη χορήγηση 1 δόσης του PCV13 ή 1-2 δόσεις του PPCV23 για ενήλικους ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και νεφρωσικό σύνδρομο. Οι διατιθέμενες στρατηγικές ανοσοποίησης θα πρέπει να εφαρμόζονται πρωίμως στην πορεία της εξελικτικής νόσου για τη μεγιστοποίηση της προκαλούμενης από το εμβόλιο ανοσίας αφού οι δευτερογενείς απαντήσεις επηρεάζονται λιγότερο από την ανοσοκαταστολή έναντι της πρωτοπαθούς αντισωματικής απάντησης.11 Για τα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια είναι γνωστό ότι η αντισωματική απάντηση σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο μπορεί να είναι χαμηλή. Πάντως, τα υπάρχοντα δεδομένα έχουν δείξει ότι ασθενείς με τελικό στάδιο νεφρικής νόσου που εμβολιάζονται εναντίον της πνευμονίας έχουν χαμηλότερες συχνότητες όλων των αιτιών καρδιαγγειακής θνησιμότητας έναντι των μη εμβολιασθέντων ασθενών.13 Με βάση ότι υπάρχει αυξημένη ευαισθησία στις υπό των εμβολίων δυναμένων να προληφθούν αναπνευστικές νόσους, είναι επιτακτική η ανάγκη για τους ασθενείς με νεφρική νόσο να λαμβάνουν αμφότερα το αντιγριπικό και πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. CDC. Recommended immunization schedule for adults aged 19 years or older, United States, 2017. www.cdc/vaccines/schedules/hcp/index.html. Assessed November 22, 2017.
 2. Xu H, Gasparini A, Ishigani J, et al. eGFR and the risk of community acquired infection. Clin J Am Soc Nephrol 2017; 12: 1399-1408.
 3. Mathew R, Mason D, Kennedy JS. Vaccination issues in patients with end-stage renal disease. Expert Rev Vaccines 2014; 13: 285-289.
 4. Choundry D, Luna-Salazar C. Preventive health care in chronic kidney disease and end-stage renal disease. Nat Clin Pract Nephrol. 2008; 4: 194-206.
 5. Kausz A, Pahari D. The value of vaccination in chronic kidney disease. Semin Dial 2004; 17: 9-11.
 6. Demirjian SG, Raina R, Bhimraj A, et al. 2009 influenza A infection and acute kidney injury: incidence, risk factors, and complications. Am J Nephrol 2011; 31: 1-8.
 7. Vandecasteele SJ, Ombelet S, Plumental S, Peetermans WE. The ABC of pneumococcal infections and vaccination in patients with chronic kidney disease. Clin Kidney J 2015; 8: 318-324.
 8. Aliberti S, Mantero M, Mirsaeidi M, et al. The role of vaccination in preventing pneumococcal disease in adults. Clin Microbiol Infect 2004; 20(Suppl5): 52-58.
 9. Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) 2012 Clinical Practice Guideline for Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. 2013; 3: 1-150.
 10. Grzegorzewska AE. Prophylactic vaccination in chronic kidney disease: Current status. Hum Vaccin Immunother 2015; 11: 2599-2605.
 11. The Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP) – Recommended Adult Immunization Schedule – United States- 2014. Available at: www.cdc.gov/vaccines/schedule/downloads/adults/adult-schedule.pdf. Assessed on 7 October 2014.
 12. Guidelines for Vaccination Dialysis Patients and Patients with Chronic Kidney Disease. Summarized from recommendations of the United States Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). December 2012.
 13. Holley JL. Immunizations in patients with end-stage renal disease. UpToDate 2018; 1-8.