Home » Αποσυμφορητικά και Υπέρταση. Επικίνδυνος Συνδυασμός
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Αποσυμφορητικά και Υπέρταση. Επικίνδυνος Συνδυασμός

Decongestants and Hypertension: Dangerous Together

Από διάφορες μελέτες προκύπτει ότι ο αριθμός των ατόμων με υπέρταση αυξάνεται. Υπολογίζεται ότι στις Η.Π.Α. περίπου 33% των ενηλίκων έχει υπέρταση.1 Προσφάτως δε ανακοινώθηκαν νεότερες οδηγίες για την αντιμετώπιση των υπερτασικών ασθενών.2,3 Όταν οι ιατροί θεραπεύουν ασθενείς με υπέρταση θα πρέπει να εφιστούν την προσοχή των ασθενών των όσον αφορά στην χρήση ορισμένων φαρμάκων που μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες αυξήσεις της αρτηριακής πιέσεως. Για παράδειγμα, επειδή τα αποσυμφορητικά, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της ρινικής συμφόρησης, μπορεί να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση, πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε ασθενείς με υπέρταση.

Η ρινική συμφόρηση είναι ένα τυπικό σύμπτωμα του κοινού κρυολογήματος και παρατηρείται όταν ο ρινικός ιστός και παρακείμενοι ιστοί και αιμοφόρα αγγεία καθίστανται οιδηματώδεις με εξεσημασμένο υγρό. Αυτό το σύμπτωμα έχει περιγραφεί αρκετά συχνά στα περισσότερα άτομα με αλλεργίες.4 Τα άτομα με ρινική συμφόρηση ενθαρρύνονται να πίνουν άφθονα υγρά για την αραίωση της βλέννας και προαγωγής της ρινικής παροχέτευσης, επιπρόσθετα προς την καλύτερη ανάπαυση και περιορισμό των δραστηριοτήτων.5 Υπενθυμίζεται ότι φάρμακα λαμβανόμενα χωρίς συνταγή συχνά χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, εντούτοις, αυτά δεν βραχύνουν τη διάρκεια της νόσου και προσφέρουν μόνο προσωρινή ανακούφιση.
Τα άτομα με υπέρταση θα πρέπει να ενημερώνονται ότι τα αποσυμφορητικά μπορεί να αυξήσουν την αρτηριακή πίεσή τους. Οι πρόσφατες ιατρικές οδηγίες χαρακτηρίζουν ως υπέρταση την συστολική αρτηριακή πίεση  130mmHg ή υψηλότερη ή την διαστολική αρτηριακή πίεση 85mmHg ή υψηλότερη.2,3 Η θεραπεία της υπέρτασης γίνεται με τη χρήση διαφόρων φαρμάκων και στοχεύει στην ελάττωση της αρτηριακής πίεσης στον προκαθορισμένο στόχο. Η American Heart Association συνιστά σε όλα τα άτομα με υπέρταση που λαμβάνουν φαρμακευτική θεραπεία να διαβάζουν με προσοχή τις οδηγίες όλων των άνευ συνταγής λαμβανόμενων φαρμάκων.

Αποσυμφορητικά φάρμακα: Τα ρινικά αποσυμφορητικά φάρμακα είναι αγγειοσυσταλτικά τα οποία ανήκουν στην φαρμακολογική κατηγορία των “συμπαθητικομιμητικών αμινών”. Αυτά ασκούν την πρωταρχική τους δράση δια της ενεργοποίησης των άλφα-αδρενεργικών υποδοχέων των αιμοφόρων αγγείων του ρινικού βλεννογόνου. Τα αποτελέσματα είναι η αγγειοσυστολή, η οποία ελαττώνει την αιματική ροή διαμέσου του ρινικού βλεννογόνου και συστολής του ιστού.6 Τα αποσυμφορητικά διατίθενται σε πολλαπλές μορφές με ποικίλλοντα βαθμό συστηματικών επιδράσεων, συμπεριλαμβανομένων της πιθανότητας αύξησης της αρτηριακής πίεσης.

Ρινικά Αποσυμφορητικά από το Στόμα: Τα αποσυμφορητικά ψευδοεφεδρίνη και φαινυλεφρίνη μπορεί να προσφέρουν ήπια ανακούφιση από την ρινική συμφόρηση συνοδό του κοινού κρυολογήματος.7 Αυτά τα φάρμακα χορηγούνται μόνα ή σε συνδυασμό με αντιϊσταμινικά, τα οποία ελαχιστοποιούν άλλα συμπτώματα συνοδά του κοινού κρυολογήματος.
Η ψευδοεφεδρίνη είναι ένα σύνηθες συστατικό περισσότερο των 100 φαρμάκων και έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στη θεραπεία της ρινικής συμφόρησης. Σε μία μετα-ανάλυση του 2005 βρέθηκε το φάρμακο προκαλεί σημαντική αύξηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης (0,99mmHg) και καρδιακής συχνότητας (2,83 σφίξεις / λεπτό), τα δε αποτελέσματα δεν έδειξαν επίδραση επί της διαστολικής αρτηριακής πιέσεως.  Μεγαλύτερες επιδράσεις διαπιστώθηκαν όταν ο ασθενής ελάμβανε παράγωγα αμέσου απελευθερώσεως ή υψηλότερες δώσεις ψευδοεφεδρίνης.8

Η φαινυλεφρίνη έχει περιγραφεί ως ασφαλές και αποτελεσματικό φάρμακο για τη θεραπεία της ρινικής συμφόρησης.8 Σημειώνεται ότι πρέπει να λαμβάνονται οι ίδιες προφυλάξεις όπως με την ψευδοεφεδρίνη.


Τυπικά Ρινικά Αποσυμφορητικά: Τα περισσότερα τυπικά ρινικά αποσυμφορητικά χρειάζονται προσοχή εναντίον της άνευ επιτηρήσεως χρήσης σε ασθενείς με υπέρταση. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η οξυμεταζολίνη, φαινυλεφρίνη και ναφαζολίνη. Αν και αυτοί οι παράγοντες αναμένεται ότι έχουν προηγμένη τοπική δραστηριότητα, τα υπάρχοντα δεδομένα τονίζουν ότι η σχέση μεταξύ της χρήσης αυτών και υπερτάσεως είναι σποραδική. Σε αντίθεση με άλλα τοπικά αποσυμφορητικά, η προπυλεξεδρίνη, ένα μη συνταγογραφούμενο αποσυμφορητικό, δεν χρειάζεται προσοχή εναντίον της άνευ συνταγής χρήσεως σε ασθενείς με υπέρταση.9 Η χρήση των τοπικών ρινικών αποσυμφορητικών για πλέον των πέντε ημερών συνοδεύεται με την ανάπτυξη της φαρμακευτικής ρινίτιδας, επίσης γνωστή ως αναπηδώσα ρινίτιδα, η οποία μπορεί να προκληθεί λόγω εξαρτημένης χρήσεως.10,11


Συμπέρασμα

Δεν υπάρχει προϊόν το οποίο να παρέχει ασφάλεια και αποτελεσματική ανακούφιση της ρινικής  συμφορήσεως σε όλους τους ασθενείς με υπέρταση. Δια τούτο, οι ασθενείς με υπέρταση πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό όσον αφορά την ιδεώδη επιλογή του αποσυμφορητικού με αρκετή προσοχή.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. American Heart Association Statistics Committee; Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics – 2016 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2016; 133 (4): e38-e360. doi 10.1161/CIR.0000000000000350
 2. Naclerio RM, Bachert C, Baraniuk JN.
 3. Kiefer D, Cherney K. Decongestants to treat allergy symptoms. Healthline website. healtline.com/health/allergies/decongestants#3. Published March 11, 2016. Assessed September 12, 2016
 4. Sakethoo K, Janusziewicz A, Sackner MA. Effects of drinking hot water, cold water, and chicken soup of nasal mucus velocity and nasal flow resistance. Chest 1978; 74 (4): 408-410
 5. Carretero OA, Oparil A. Essential hypertension, part 1: definition and etiology. Circulation 2000; 101 (3): 329-335
 6. American Heart Association (AHA). Over-the-counter medications. AHA website heart.org/HEARTORG/Conditions/HighBloodPressure/PreventionTreatmentofHighBloodPressure/Over-the-Counter-Medications­UCM_303245_Article.jsp#V-vOGtArLwe. Accessed September 13, 2016
 7. Johnson DA, Hricik JG. The pharmacology of alpha-adrenergic decongestants. Pharmacotherapy. 1993; 13 (6 pt 2): 110S-115S; discussion 143S-146S
 8. Taverner D, Latte J. Nasal decongestants for the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (1): CD001953
 9. Horak F, Zieglmayer P, Zieglmayer R, et al. A placebo-controlled study of the nasal decongestant effect of phenylephrine and pseudoephedrine in the Vienna Challenge Chamber. Ann Allergy Astma Immunol. 2009; 102 (2): 116-120. doi: 10.1016/S1081-1206 (10) 60240-2
 10. Herring CT, Maryansky K, Trivette K, Hemberg N. Decongestant use in hypertension. US Pharm. 2006; 7: 80-88
 11. WS Pray, JJ Pray. Safe use of nasal decongestants. US Pharm 2004; 29 (7).