Εισπνευστική Συσκευή Respimat SMI στη Θεραπεία των Ασθενών με ΧΑΠ

PDF Button H χορήγηση φαρμάκων μέσω «εισπνοών» στηρίζεται σε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει αυτή η οδός χορήγησης: Παροχή των φαρμάκων απευθείας στις αεροφόρες οδούς Δυνατότητα χρήσης πολύ μικρών θεραπευτικών δόσεων Μείωση των συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών Οι ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) στους οποίους επιλέγεται η «εισπνεοθεραπεία» είναι συχνά σε ηλικίες άνω των 60 ετών. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εισπνευστική Συσκευή Respimat SMI στη Θεραπεία των Ασθενών με ΧΑΠ.